Afwerking unit vloerverwarming

Het opstookprotocol
Voor uw nieuwe vloer gelegd is, is het van belang te weten dat zowel de dekvloer als de afwerkvloer rustig aan de opwarming moeten aanpassen. Zowel de dekvloer als de afwerkvloer (laminaat, pvc, parket) kunnen door thermische veranderingen gaan uitzetten of krimpen. Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk om de vloerverwarming geleidelijk en langzaam op temperatuur te brengen. Dit gebeurt door middel van het opstookprotocol. Dit protocol (het stapsgewijs opstoken EN afkoelen) voorkomt scheuren in de dekvloer en schade aan het laminaat, PVC of parket. 


Allereerst gaan we uit van de watertemperatuur van de verwarminginstalatie NIET van de termostaattemperatuur. Het eerste opstookprotocol gebeurt altijd VOOR het aanbrengen van de vloerbedekking zodat eventuele problemen zoals scheuren en lekkages nog opgespoord en opgelost kunnen worden. Dus vooraf stapsgewijs opwarmen en stapsgewijs afkoelen voordat het laminaat, pvc of parket gelegd wordt. Als dit niet goed gebeurt dan kunnen er problemen ontstaan als bijvoorbeeld opbollen van de vloer of problemen bij de verbindingen van de vloer zoals vrije ruime tussen de planken aan kopse kanten door te snel krimpen of schade (schotelen) aan de kopse kanten door te snel uit te zetten.
Wij leveren de vloeren altijd twee dagen van tevoren af om de vloer te acclimatiseren in de ruimte.


 Hoe start ik met het opstookprotocol?

De eerste dag start u door de temperatuur van vloerverwarming in de LEIDING met 5 graden te verhogen ten opzichte van de OMGEVINGSTEMPERATUUR. U stuurt dus via de vloerverwarming installatie aan en niet via de thermostaat. De regelunit vindt u op het apparaat en daar leest u ook de temperatuur af van het water. U herhaalt dagelijks deze stap van 5 graden tot u een watertemperatuur bereikt van ten hoogste 40 graden en houd dit minimaal 48 uur aan. Ga niet hoger dan 40 graden om schade aan de (dek)vloer te voorkomen. Instalatiebedrijven geven vaak 55 graden aan als maximumtemperatuur maar de kans op schade bij deze temperatuur is aanzienlijk.

Bij vloerverkoeling volgt u dezelfde stappen terug totdat de minimale temperatuur 15 graden bedraagt. Bij voorkeur deze cyclus herhalen als daar de mogelijkheid toe is. De afkoelfase is belangrijker dan de opwarmfase. Scheuren in de dekvloer ontstaan vaak juist bij het afkoelen dus voer deze stappen goed uit. Het opstook- en afkoel protocol ook uitvoeren bij langdurige stilstand (vakantie e.d.) van de installatie. Raadpleeg de handleiding van uw verdeelunit.